Upravljanje nekretninama

Usluga obuhvaća:
  • Fakturiranje i obračun zakupa i režija zakupcima
  • Naplata faktura
  • Nadgledanje i izvještaji o stanju nekretnina
  • Ostali izvještaji i usluge prema zahtjevu vlasnika